Tied a lakás, ha megszerzed a diplomát!

Tied a lakás, ha megszerzed a diplomát!

Az ajándékozás alapvető fogalmi eleme, hogy ingyenes, azaz nem várunk érte cserébe ellenszolgáltatást. Mégis sokszor előfordulhat, hogy valamilyen feltevés alapján vagy feltétellel ajándékozunk: nászajándékot arra számítva, hogy örökre együtt marad az ifjú pár, autót pedig például azzal, hogy a gyermekünk megszerzi a nyelvvizsgáját. De mit tehetünk, ha ez az ok meghiúsul vagy mégsem következik be? Megmutatjuk, hogyan szerezhető vissza ezekben az esetekben az ajándék!

Ha szeretnéd az ajándékot, tegyél is érte!

Kevesen tudják, hogy az ajándékozást lehet feltételhez kötni. Például csak akkor lesz gyermekünké az áhított autó, ha sikeresen elvégzi az egyetemet, és leteszi a diplomát az asztalra. Vagy ha a szülő azzal a feltétellel ajándékozza a lakását a gyermekének, hogy az majd később, öregkorában megfelelően gondoskodik róla.

A feltételhez kötésnek tehát két módja lehet: megvalósulhat úgy, hogy az illető csak akkor kapja meg az ajándékot, ha már teljesítette a feltételt, azaz megszerezte a diplomát. A másik esetben viszont egy úgynevezett bontó feltétel bekövetkeztével – a példában akkor, ha a gyerek mégsem gondoskodik a szülőről – a megajándékozottnak vissza kell adnia az ajándékot.

Visszajár a nászajándék?

Az ajándék visszakövetelésének akkor is helye lehet, ha azt olyan feltevés alapján nyújtottuk, amely utóbb véglegesen meghiúsult. Például amikor nászajándékot adunk arra gondolva, hogy tartós lesz a házasság, ám pár éven belül elválik a pár.

A feltétel bekövetkeztének vagy a feltevés meghiúsulásának bizonyítása ugyanakkor nem egyszerű feladat, főleg akkor, ha nem készült az ajándékozásról írásbeli szerződés. A feltételek sokszor meglehetősen szubjektívek, és a végén könnyen kiderülhet, hogy a felek mást és mást értettek alattuk.

Mindkét fél részéről elkerülhető azonban a félreértés, ha közjegyző előtt kötnek ajándékozási szerződést, aki érthetően és egyértelműen megfogalmazva közokiratba foglalja az esetleges feltételeket is. Ezen felül a közjegyzői okirat előnye, hogy nagyon erős bizonyítékként szolgál egy későbbi jogvita esetén. Viszont, ha az ajándékozási szerződést a felek nem foglalták írásba, a visszakövetelés jogalapjának bizonyítása az ajándékozóra hárul, tehát neki kell bizonyítania, hogy miben állapodtak meg az ajándékozáskor.

Ki is kényszeríthető az ajándék

Kevesen gondolnak rá, hogy az ajándékozási szerződés írásba foglalása nemcsak az ajándékozót, hanem a megajándékozottat is védi. Ha esetünkben például a szülők indokolatlanul nem adják át az autót, akkor a gyerek végrehajtás keretében ki is tudja kényszeríteni. Ez azt jelenti, hogy adott esetben közokirat alapján bírósági eljárás nélkül, közvetlenül végrehajtási eljárással tud érvényt szerezni jogos követelésének. 

Tied az ajándék, ha meghalok

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés a végintézkedés (illetve a feltételhez kötött ajándékozás) olyan speciális típusa, amely még az örökhagyó életében jön létre. A lényege az, hogy a megajándékozott csak az örökhagyó halálának beálltával szerzi meg a szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát. Egyetlen feltétele az ajándéknak, hogy a megajándékozott túlélje az ajándékozót. A halál esetére szóló ajándékozási szerződés – a végrendelettől eltérően – egyoldalúan nem vonható vissza, mivel kétoldalú szerződésről van szó.

Ha például a nagymama szeretne biztos lenni abban, hogy halála után a kedvenc unokája kapja meg a családi ékszereket, akkor nem csak arra van lehetősége, hogy végrendeletben hagyja rá, hanem közjegyzőnél halála esetére szóló ajándékozási szerződést készíttethet. Ezzel biztos lehet abban, hogy a hagyatéki eljárás során az unoka hozzájut az ajándékhoz, mert az ajándékozási szerződés bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, viszont az unoka nem fog osztozni a hagyatéki terhek viselésében.