Fizetésre halasztás / Részletfizetés

Ha a kötelezett (adós) elismeri, hogy a jogosult (akinek tartoznak) követelése vele szemben fennáll, de nem tud fizetni, akkor kérheti a követelt összeg részletekben való megfizetésének, illetve a teljesítési határidő halasztásának az engedélyezését a közjegyzőtől. Erre kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz az fizetési meghagyás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetősége.

Ha a jogosult hozzájárul a kötelezett kérelméhez, vagy az a felek méltányos érdekeit a közjegyző döntése alapján nem sérti, a közjegyző kivételesen helyt ad a kötelezett kérelmének. Ha a kötelezett bármely részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás esedékessé válik, és a jogosult végrehajtási eljárást indíthat a meg nem fizetett követelésre.

Hasonló kifejezések