Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ajándékot adni és kapni is öröm. Hogy később se vegyüljön üröm ebbe az örömbe, érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ajándékozási szerződést. Ugyanis, ha az ajándékozási szerződést közjegyző foglalja okiratba, a későbbiekben az ajándékozó személyazonossága, illetve aláírásának valódisága nem vitatható.

Ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog földhivatali átvezetéséhez közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szükséges. A közjegyző elkészíti a szerződést, elintézi a földhivatali ügyeket, valamint kioktatja a szerződő feleket jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről. 


Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti az ajándékozási szerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak – amennyiben a törvényi feltételeket teljesítik – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. Az ajándékozási szerződés teljesítését az ajándékozó csak abban az esetben tagadhatja meg, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után körülményeiben, különösen a megajándékozotthoz való viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle többé nem várható el.

 

  • Teljeskörű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései.

 

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződik, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrzi.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • a szerződéssel érintett ingatlan helyrajzi száma,
  • a szerződéssel érintett ingóság beazonosításához szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

 

Kell-e illetéket fizetni ajándékozás esetén? 

Igen, a megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie, kivéve, ha az ajándékozó a megajándékozott egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), vagy házastársa. 

Minden más esetben azonban az ajándékozás illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 százaléka. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illeték mértéke 9 százalék.

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat az ajándékozási szerződés elkészítése érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.

Kapcsolódó tartalmak

Végrendelkezne? Nagy galiba lehet belőle, ha a fiókba teszi

Végrendelkezne? Nagy galiba lehet belőle, ha a fiókba teszi

Szép és bölcs dolog végrendelettel gondoskodni szeretteinkről, a családi béke megőrzéséről halálunk utánra.

Tovább
Halál esetére szóló ajándékozás

Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés még az örökhagyó életében jön létre.

Tovább
Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozat

A nem házasságba születő gyermek esetén apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen.

Tovább