Közjegyző az interneten – Több ügyet intézhet online, mint gondolná!

Közjegyző az interneten – Több ügyet intézhet online, mint gondolná!

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Eláztatta a szomszéd, és szeretne erről bizonyítékot beszerezni vagy ez ügyben igazságügyi szakértő kirendelését kérni? Meghatalmazást nyújtana be, hogy más is eljárhasson Ön helyett a hagyatéki eljárásban? Egyezséget kötne a többi örökössel, esetleg visszautasítaná az örökséget? Ezekben, és még több más esetben sem kell személyesen bemennie a közjegyzőhöz, elegendő a megfelelő űrlapot kitölteni, és online is intézheti ügyeit.

A magyar közjegyzőség egész Európában élen jár a digitalizációban, ezért a legtöbb esetben nem kell személyesen bemennünk egy közjegyzői irodába, ha eljárást szeretnénk kezdeményezni vagy beadványt kívánunk benyújtani magánszemélyként. Ez nem jelenti azt, hogy minden közjegyzői nemperes ügyet lehetséges teljesen online intézni, például egy közvégrendelet vagy szerződés elkészítéséhez, illetve írásbeli magánvégrendelet letétbe helyezéséhez elengedhetetlen a személyes jelenlét, hiszen ezt törvény írja elő. Más ügyekben viszont szinte teljesen megspórolhatjuk az irodai ügyintézést.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján különböző kategóriákra bontva megtalálhatóak az egyes közjegyzői eljárásokra rendszeresített űrlapok. Fontos, hogy amennyiben az elektronikus ügyintézést választanánk, beadványainkat kizárólag ezeknek az űrlapoknak a használatával lehet online beküldeni, ellenkező esetben azok hatálytalanok lesznek.

Az űrlapokat kétféleképpen, az általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) vagy iFORM-űrlapon, a magyarorszag.hu honlapon keresztül is be lehet adni, a MOKK honlapján mindkét opció megtalálható. Aki rendelkezik Ügyfélkapuval, annak érdemes az iForm-űrlapot választania, ugyanis kitöltése az ÁNYK-űrlapok előterjesztéséhez képest jóval egyszerűbb.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy nincs minden közjegyzői nemperes eljárásnak külön szabványosított űrlapja, így például ugyanazon az űrlapon lehet egyezségi eljárást, igazságügyi szakértő kirendelését és előzetes bizonyítási eljárást is kezdeményezni. Ezekben az esetekben a kitöltéskor kell egyértelműsíteni, melyik eljárást kezdeményezzük.

Milyen ügyeket lehet online intézni?

Bérleti szerződés, kiköltözési nyilatkozat, jegyzőkönyvi tanúsítvány

A MOKK honlapján található, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem kategóriában – végintézkedések elkészítését kivéve – okirat-szerkesztési eljárások lefolytatása kezdeményezhető online. Egyre több bérbeadó kér például egyoldalú kiköltözési kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérlőjétől arra vonatkozólag, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén kiköltözik a bérleményből, azt elhagyja. Sokan a teljes bérleti szerződést is közjegyző előtt kötik, de ugyanide tartozik a jegyzőkönyvi tanúsítvány kiállítása is, mely például a bérleti szerződés felmondása során válhat szükségessé. Szintén ezen az űrlapon lehet ténytanúsítást kezdeményezni, amely akkor lehet hasznos, ha valamilyen jogi jelentőségű tényt szeretnénk közokirattal bizonyítani. Például, hogy valaki jogtalanul használta fel a szellemi tulajdonunkat a weboldalán, vagy zaklatnak, fenyegetnek az interneten, és félő, hogy a bizonyítékot könnyedén eltüntethetik. Ezekben az esetekben az eljárás kezdeményezéséhez elegendő kitölteni és beküldeni az űrlapot, a további teendőkkel kapcsolatban pedig a közjegyző fog keresni bennünket.

A kérelem ÁNYK űrlapja ezen a linken, az iFORM nyomtatvány pedig ezen a linken érhető el.

Előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő, egyezségi eljárás

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem űrlapot kell választania annak, aki előzetes bizonyítás lefolytatását vagy igazságügyi szakértő kirendelését szeretné kérni, például azért, mert eláztatta a szomszédja a lakását, vagy hibásan kapta vissza az autóját a szerelőtől, és szeretne erről igazságügyi szakértői véleményt beszerezni, mely többek között elősegítheti a peren kívüli megegyezést. is lehet kezdeményezni. Szintén ezen az űrlapon lehet értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása iránti eljárást, valamint közjegyző előtti egyezségi eljárást is kezdeményezni, amivel egyre többen rendezik az üzleti konfliktusaikat. Az eljárás révén a felek hosszas pereskedés helyett egyezségre juthatnak, amit a közjegyző okiratba foglal, amely közvetlenül végrehajtható, amennyiben valamelyik fél nem tartja meg az abban foglaltakat.

A kérelem ÁNYK űrlapja ezen a linken, az iFORM nyomtatvány pedig ezen a linken érhető el.

Hagyatéki, öröklési ügyek

A Beadvány hagyatéki eljárásban űrlapon lehet hagyatéki eljárással kapcsolatos beadványt benyújtani a közjegyzőhöz. Például egy meghatalmazást, ha más járna el az örökös helyett a hagyatéki eljárásban, vagy az örökséget visszautasító nyilatkozatot, amennyiben az örökös nem kíván örökölni az örökhagyó után. Szintén itt lehet jelezni, ha az örökös fellebbezést kíván előterjeszteni a hagyatékátadó végzéssel szemben, avagy, ha utóbb valamilyen körülmény folytán hagyatéki tárgyalás megtartását kérné. Azt is ezen az űrlapon tudják előterjeszteni az örökösök, ha osztályos egyezséget szeretnének kötni a hagyatéki vagyon vonatkozásában.

A kérelem ÁNYK űrlapja ezen a linken, az iFORM nyomtatvány pedig ezen a linken érhető el.

Pénzkövetelések, végrehajtás

A végrehajtási kérelmek űrlapjai között több űrlap is található, ezeken lehet közjegyzői okiraton alapuló végrehajtási eljárást kezdeményezni. Ha például letelik a határozott idejű bérleti jogviszony időtartama, és a bérlő a közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozatban tett kötelezettségvállalása ellenére sem költözött kibérleményből, az itt található űrlap felhasználásával kezdeményezhető a végrehajtási eljárás. Ezt követően a közjegyző elrendeli az úgynevezett meghatározott cselekmény, azaz a lakás kiürítésének végrehajtását. A megfelelő űrlap benyújtásával lehet kérni a végrehajtást akkor is, ha a másik fél nem tartotta be a közjegyző előtt kötött egyezségben foglaltakat.

A pénzkövetelések, végrehajtások űrlapjai ezen a linken érhetők el.

Általános beadvány

Az űrlap a hagyatéki eljáráson kívüli közjegyzői nemperes eljárásokban történő beadvány előterjesztésére használható, feltéve, hogy az adott eljárásban az elektronikus ügyintézés nem különös szabályok szerint történik (például a fizetési meghagyásos eljárásban) vagy nem kizárt (például európai fizetési meghagyásos eljárásban). Ilyen űrlapon lehet például utóbb kérelmezni valamely közjegyzői okirat vonatkozásában utólagos hiteles kiadmány kiállítását.

A kérelem ÁNYK űrlapja ezen a linken, az iFORM nyomtatvány pedig ezen a linken érhető el.

Fizetési meghagyásos eljárás

Néhány törvényi kivételtől eltekintve szinte bárki kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást, akinek tartoznak. A lejárt pénzkövetelés eredhet akár egy ki nem fizetett számlából, egy vissza nem fizetett kölcsönből, egy el nem végzett – de kifizetett – munkából vagy egy károkozásból is. A 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelésre nem is lehet közvetlenül bírósági pert indítani, hanem fizetési meghagyásos eljárással lehet csak érvényesíteni az esedékes tartozásokat.

Magánszemélyek akkor kezdeményezhetik elektronikusan az eljárást, ha van elektronikus aláírás létrehozására alkalmas személyi igazolványuk, vagy más, minősített elektronikus aláírás létrehozásához alkalmas rendszerük.

Az eljárást elektronikusan a MOKK honlapján, ezen a linken lehet kezdeményezni.

A közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézési lehetőségekről, illetve kötelezettségekről további részleteket itt lehet olvasni.