Nem adhatunk bárkinek meghatalmazást a hagyatéki tárgyalásra!

Nem adhatunk bárkinek meghatalmazást a hagyatéki tárgyalásra!

A nagymama halála után végrendelete szerint mind a négy lányunokája örökölt egy-egy ékszert, míg a könyveken a fiúunokák, a lakáson a gyermekek osztozhattak. Míg a temetésre összegyűlt az egész család, a pár hónappal későbbre kitűzött hagyatéki tárgyaláson már nem tud mindenki részt venni. Az egyik unoka vidéken, a másik külföldön dolgozik, egy harmadik pedig éppen Erasmus-ösztöndíjjal tanul. Megkaphatják örökségüket, ha nem tudnak elmenni a tárgyalásra? Igen. Meghatalmazhatnak valakit, hogy képviselje érdekeiket? Igen. Bárkit? Nem.

Mit tehetünk akkor, ha nem tudunk részt venni elhunyt rokonunk hagyatéki tárgyalásán? Nélkülünk fognak dönteni? Hozzá sem jutunk a ránk hagyott örökséghez? Adhatunk meghatalmazást egy rokonunknak, hogy képviselje az érdekeinket? És mi van akkor, ha egyszerűen csak nem akarunk elmenni? Megtartják egyáltalán nélkülünk a tárgyalást?

A hagyatéki tárgyalást megtartják nélkülünk is, sőt le is zárhatják az eljárást, átadhatják a hagyatékot. Viszont mi is megkapjuk az örökségünket, függetlenül attól, hogy nem voltunk ott a tárgyaláson. Ugyanakkor, ha távol maradunk, nem lesz, aki képviselje érdekeinket, ezért érdemes meghatalmaznunk valakit, hogy járjon el helyettünk. Ha senki sem képvisel minket, az a jogos örökségünket ugyan nem veszélyezteti, de a hagyaték átadását késleltetheti. Ha örököstársaink másképp szeretnék elosztani az örökséget, arról csak úgy lehet megállapodni, ha minden érintett (vagy meghatalmazottja) jelen van és hozzájárul az egyezséghez. Ha nem, akkor a közjegyző lehet, hogy újabb tárgyalást tűz ki, ez pedig plusz költség és időveszteség.

Érdemes azt is tudni, hogy ha senki sem képvisel minket egy hagyatéki tárgyaláson, nem lesz, aki visszautasítsa az örökséget, például akkor, ha adósságot öröklünk. Ugyan az adósságért csak az öröklött vagyon értékéig kell helyt állnunk, tehát saját pénzünkből nem kell rendezni az örökhagyó tartozásait, de az adósság visszafizetése így is nehézkes és időrabló folyamat. Így ha biztosak vagyunk abban, hogy több az adósság, mint a vagyon, érdemes lehet visszautasítani az örökséget, akár meghatalmazottunk útján is.

Ki tudunk meghatalmazni egy hagyaték eljárásban?

Míg polgári jogi ügyekben lényegében bárkinek lehet meghatalmazást adni, aki elmúlt 14 éves, addig egy hagyatéki ügyben nem. Ilyenkor meghatalmazott lehet bármely hozzátartozónk (azaz a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa), örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd. Fontos kitétel az is, hogy nem lehet azt a rokont meghatalmazni, akivel ellentétesek az érdekeink vagy akivel egyezséget akarunk kötni, illetve nem bízhatunk meg vele közös ügyvédet sem.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell az örökhagyó adatait, a hagyatéki tárgyalásra kapott idézésen szereplő közjegyzői ügyszámot, valamint a saját és a meghatalmazottunk személyes adatait. Nem árt beleírni azt sem, hogy a meghatalmazottunk teljes jogkörrel vagy csak meghatározott körben képviselhet minket a hagyatéki tárgyaláson. Például kiköthetjük, hogy egyáltalán nem vagy csak az örökség egyes részeire köthet egyezséget a többi örököstárssal.

A közjegyző segítségével készített meghatalmazás biztos érvényes

Nagyon fontos, hogy a meghatalmazás formailag érvényes legyen, azaz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaljuk. Az előbbit közjegyző készíti, utóbbinál több lehetőségünk is van: vagy végig kézzel írjuk és aláírjuk, vagy ha géppel írjuk, akkor két tanúnak is alá kell írnia, valamint készítheti ügyvéd is a meghatalmazást.

Ha közjegyző segítségét kérjük, biztosan érvényes lesz a meghatalmazásunk. Ráadásul az arról is nyilatkozhatunk, ha szeretnénk visszautasítani az örökséget, vagy, ha egyezséget kívánunk kötni örököstársainkkal.

Ha valaki külföldön él vagy tanul, mint esetünkben két unoka is, szintén élhet a meghatalmazás lehetőségével, azonban a külföldön kiállított meghatalmazáson az aláírást konzuli hitelesítéssel kell ellátni vagy a nyilatkozatot konzuli okiratba kell foglalni.