Nem fizet az adósa? Így indíthatja meg a végrehajtást

Nem fizet az adósa? Így indíthatja meg a végrehajtást

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Mi a teendő, ha nem fizetik vissza kölcsönadott pénzünket, vagy ha bármi más okból tartoznak nekünk? Hogyan indíthatunk végrehajtási eljárást jogos pénzkövetelésünk behajtására? Lássuk, mit kell tennünk, ha ilyen helyzetbe kerülünk.

Pénzkövetelésünk sokféleképpen keletkezhet: akár úgy, hogy valamilyen kölcsönünket nem fizetik vissza, bérleti díjjal tartoznak nekünk, de akár úgy is, hogy valaki kárt okozott nekünk vagy lelépett a megrendelt, de el nem végzett szolgáltatásért fizetett előleggel. A végrehajtás, azaz a jogos pénzkövetelésünk hatósági behajtása rendszerint egy hosszabb-rövidebb folyamat lezárása, amelyet számos jogi lépésnek kell megelőznie. Ezek közé tartozik például, ha egy közjegyzőnél fizetési meghagyásos eljárást indítunk az adósunkkal szemben, vagy ha eleve közjegyző előtt szerződünk.

Ha rendelkezünk jogerős fizetési meghagyással

Ha valakivel szemben 30 millió forint alatti pénzkövetelésünk keletkezik, a tartozás visszaszerzésének egyszerű és gyors módja a fizetési meghagyásos eljárás elindítása. Ehhez fel kell keresnünk egy közjegyzőt, aki kérelmünkre fizetési meghagyást küld ki az adósunknak. Ha az adósunk nem veszi át az ezt tartalmazó postai küldeményt, vagy nem kifogásolja az abban foglaltakat, a fizetési meghagyás a kézbesítéstől számított 16. napon jogerőre emelkedik. Jó tudni, hogy a végrehajtás ekkor nem indul meg automatikusan, minden esetben nekünk (a hitelezőnek) kell kérelmezni az eljárás megindítását a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél. A végrehajtási eljárás iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon – papíralapon vagy elektronikus úton a MOKK rendszerén keresztül – egy példányban kell benyújtani. Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a közjegyző kibocsátja a végrehajtási lapot és átadja az ügyet a végrehajtónak.

Ha közjegyző előtt szerződtünk

Ennél kicsit egyszerűbb eset, ha közjegyzői okiratba foglalt szerződésünk van, vagy ha az adósunk egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, mert ezen dokumentumok alapján közvetlenül,  bírósági eljárás nélkül kezdeményezhetünk végrehajtást, ha adósunk nem teljesíti  a bennük foglaltakat. A végrehajtás kezdeményezéséért elég felkeresnünk azt a közjegyzőt, aki azt készítette. A végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal ebben az esetben sincs további dolgunk, ezt is a közjegyző juttatja el a végrehajtóhoz.

Amennyiben a szerződés teljesítését valamilyen feltételhez kötöttük, akkor a végrehajtás megindításához szükséges, hogy az adott feltétel bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Ha például az adósunk vagy a bérlőnk nem fizeti a megállapodásban rögzített törlesztőrészleteket vagy bérleti díjat, és emiatt felmondunk neki, ezt közokiratba kell foglaltatnunk, ha meg akarjuk indítani végrehajtási eljárást. Ha zálogszerződésről van szó, a közjegyző akkor látja el végrehajtási záradékkal a közokiratot, ha a követelés teljesítési határideje lejárt.

A közjegyző a végrehajtás elrendelésénél a jogszabály alapján azonban sosem vizsgálja (nem vizsgálhatja) azt, hogy például a kötelezett teljesített-e, vagy ha igen, azt a jogosult helyesen számolta-e el stb. Ilyen kérdésekben az adós indíthat majd végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti pert.

Mennyibe kerül a közjegyző eljárása?

A végrehajtási eljárás megindításáért díjat kell fizetnünk, ám ezt az összeget – amennyiben sikerrel jár a végrehajtó – be tudjuk hajtatni az adósunkon. A fizetendő díj, a végrehajtandó követelés értékének 1 százaléka, legalább 5 ezer és legfeljebb 150 ezer forint.[1] A végrehajtónál ezen felül további eljárási költségek merülhetnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie, azonban ha a végrehajtási eljárás sikerrel jár, ezt az összeget is visszakapjuk.

A végrehajtási záradék kiállítása, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti kérelem formanyomtatványai – szerkeszthető formában is – letölthetők (https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok.php). a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról.

[1] az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értékének.