Nem minden pecsét tanúsít mindent

Nem minden pecsét tanúsít mindent

Ha meglátunk egy hivatalos dokumentumot, ritkán merül fel bennünk a kérdés, vajon mit is tanúsít pontosan a rajta található pecsét. A közjegyző előtt ugyanis több típusú okirat készülhet: ügyleti okirat vagy közjegyzői ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Kevesen tudják, hogy a névaláírás hitelesítés nem azonos a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Amikor közjegyzőhöz fordulunk, többféle dokumentumtípust készíttethetünk: hitelesítést, tények tanúsítását vagy teljes szerződés, nyilatkozat okiratba foglalását.

Az aláírás-hitelesítés annyiban speciális, hogy a közjegyző ebben az esetben csak azt tanúsítja, az ügyfél előtte írta alá az adott magánokiratot, vagy az okiraton levő aláírást a közjegyző előtt a sajátjának ismeri el. Ilyen esetekben a dokumentumot az ügyfél készíti, önállóan vagy szakember, például ügyvéd segítségével. A közjegyző nem vizsgálja, hogy mit tartalmaz a magánokirat – nem is kell vizsgálnia – csak az azon szereplő aláírást, aláírásokat hitelesíti.

Akkor érdemes kérni a közjegyzőtől aláírás-hitelesítést, amikor kárunk keletkezhet abból, ha a partnerünk, ügyfelünk később letagadja aláírását. Közbeszerzési pályázatok, a hitelügyletek, különféle kereskedelmi vagy ingatlanügyek a tipikus helyzetek.

Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy a jogvita eseten a közokirati bizonyíték csak az aláírásra vonatkozik.

Nemcsak lepecsételi, meg is magyarázza

Arra is van azonban lehetőség, hogy olyan szerződést vagy nyilatkozatot készíttessünk közjegyzővel, amely teljes egészében közokirati bizonyító erővel rendelkezik. Például lakásbérleti, adásvételi, öröklési vagy hitelszerződést. Ezekben az esetekben a közjegyző szerkeszti a teljes okiratot, így annak különleges bizonyító ereje és egyéb fontos tulajdonsága is van. Ilyen esetekben a közjegyzőnek meg kell győződnie a szerződő felek valódi szándékáról, tájékoztatja őket a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről.

A közjegyző, mint független és pártatlan hatóság, köteles vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló akadályai (például megtévesztés, kényszer, fenyegetés), mellyel a leggyakoribb érvénytelenségi eseteket kiszűri. Az ügyleti okiratokat a közjegyzőnek főszabály szerint fel kell olvasnia a felek előtt, és megmagyarázza, ha valamit nem ért az egyik vagy a másik fél. A közokirat ezért mindkét felet védi.

Pereket is meg lehet előzni vele

A fentieken túl a közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy nyilatkozat egyik legfontosabb előnye a magánokiratokkal szemben az, hogy ennek alapján közvetlenül végrehajtás indítható az elmaradt vételár, bérleti díj, kölcsönösszeg behajtására vagy a szerződésszegő bérlő gyors kiköltöztetésére. A közvetlen végrehajtás azt jelenti, hogy nem kell bírósághoz fordulnunk és hosszadalmas pereskedést kezdenünk, ha az adósunk nem törleszt, a bérlőnk nem fizeti a bérleti díjat, esetleg ki sem akar költözni a lakásunkból, hanem azonnal léphetünk.

A közokirat olyan papíralapú vagy elektronikus irat, amely teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát. Bizonyítja továbbá az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, idejét és módját.