Közhiteles

A közhitelesség egy nyilvántartás szempontjából azt jelenti, hogy a nyilvántartás hitelesen tanúsítja a feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását. : Egyrészt a közhiteles nyilvántartás bizonyítja azt, hogy a bejegyzett jog megilleti a jogosultként feltüntetett személyt, másrészt pedig azt, hogy a bejegyzetteken kívül az adott dologra (pl. ingatlan) nem vonatkozik más olyan jog, amely csak bejegyzéssel jöhet létre. A közhitelesség arra szolgál, hogy védje az ilyen nyilvántartásokban bízó személyek jogait. A közjegyzői okirat közhitelessége azt jelenti, hogy valódinak, azaz a kiállítójától eredőnek kell tekinteni a közjegyző által készített okiratot.

Hasonló kifejezések