Igazságügyi szakértő kirendelése

Igazságügyi szakértő kirendelése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ha valamely jelentős tény vagy körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelemre van szükség, lehetőség van önálló eljárásban – vagy előzetes bizonyítás részeként – igazságügyi szakértő kirendelésére. Az igazságügyi szakértő nem csak a tényeket tudja rögzíteni, hanem a tényeket előidéző okokat is.  Például nem csak azt tudja tanúsítani, hogy házunkban vagy lakásunkban károkozás történt, pl. beázott a plafon, hanem azt is, hogy a felettünk lakó szomszéd okozta a plafon beázását.

Ha a szakértői vélemény azt tartalmazza, hogy például a házunk beázásáért a vállalkozó vagy a szigetelés gyártó volt a hibás, akkor a független igazságügyi szakértő véleménye alapján könnyebben érvényesíthetjük a kártérítési igényt, vagy megegyezhetünk a kár okozójával peren kívül. Végső esetben pert is indíthatunk vele szemben, amelynek során felhasználhatjuk a szakértői véleményt.

A szakértői vélemény általában mindkét felet meggyőzi, és emiatt sokkal könnyebben meg tudnak állapodni. Ezekben az ügyekben nagyon magas a peren kívüli egyezségek aránya.

 

Miért jár jól, ha közjegyzőhöz fordul szakértő kirendelése céljából?

A közjegyző ugyan nem dönt az adott jogvitákban, de az eljárás során nyert szakértői véleményt a kérelmező a bíróság előtti peres eljárásban felhasználhatja, amennyiben mégsem sikerül peren kívül megegyezni. Ez a közjegyző hatáskörébe tartozó eljárás így elősegítheti egy későbbi peres eljárás gyors és sikeres befejezését.

 • A kérelmet írásban kell beadni, de jegyzőkönyvbe is lehet mondani az illetékes közjegyzőnél. Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemnek tartalmaznia kell
 • az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet,
 • a kérelem előterjesztésének indokait,
 • az ügy rövid tényállását,
 • az illetékes közjegyző megjelölését és az illetékességének megállapításához szükséges adatokat,
 • valamint a kérelmező nevét és lakóhelyét, cég esetén a székhelyét,
 • a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,
 • valamint azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania.

Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben nem kell ellenfelet megjelölni.

 • A tények megismerése után a közjegyző a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértőként. A kirendelésre kerülő szakértő személyéről minden esetben a közjegyző dönt, a kérelmező nem jelölheti meg, illetve nem „adhat tanácsot” a közjegyzőnek a szakértő személyére vonatkozóan.
 • Az eljárás közjegyzői díját a kérelemmel egyidejűleg kell megfizetni, majd a közjegyző felhívja a kérelmezőt, hogy a szakértői díj fedezésére előreláthatólag szükséges összeget utalja át bizalmi őrzésébe a közjegyzői iroda letéti számlájára.
 • A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. A közjegyző a szakértő kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A közjegyző a szakértő díját a szakértői díjjegyzék alapulvételével a szakvélemény beérkezését követően végzéssel állapítja meg, majd intézkedik a szakértői díjnak a kifizetéséről.

 

Milyen dokumentumok szükségesek az igazságügyi szakértő kirendeléséhez?

 • A kérelmező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
 • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
 • a megfelelő tartalmú kérelem benyújtása.

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

A kérelmet a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy a szakértői vizsgálat tárgyát képező dolog fekvésének helye szerinti közjegyzőnél lehet előterjeszteni.

Kapcsolódó tartalmak

Előzetes bizonyítás

Előzetes bizonyítás

Magánszemélyek és cégek jogvitáik során többnyire azért fordulnak bírósághoz, hogy bebizonyítsák vélt vagy valós igazukat.

Tovább
Átejtette a kivitelezője? Megmondjuk, mit kell tennie

Átejtette a kivitelezője? Megmondjuk, mit kell tennie

Építkezni, lakást felújítani többnyire örömteli esemény, de könnyen válhat lidérces álommá.

Tovább
Eláztatta a szomszéd, de nem ismeri el? Íme két tipp, hogyan bizonyítsa igazát!

Eláztatta a szomszéd, de nem ismeri el? Íme két tipp, hogyan bizonyítsa igazát!

Eláztatta a felső lakó, de nem hajlandó kifizetni az okozott kárt? Muszáj mielőbb renbehoznia lakását.

Tovább