Itt tudja megnézni, mit hogyan intézhet a veszélyhelyzetben

Itt tudja megnézni, mit hogyan intézhet a veszélyhelyzetben

Nem állt meg az élet a közjegyzőknél a járvány miatt kihirdetett különleges jogrendben. Minden fontos és halaszthatatlan ügyben fogadják az ügyfeleket, de új rend szerint. Több ügytípusnál, például a hagyatéki eljárásoknál, az elektronikus vagy postai ügyintézésre tértek át, bizonyos esetekben, a többi között a hitelszerződésekhez kapcsolódó okiratoknál, videókapcsolat is segítheti az eljárást.

A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a kormány rendeletével több ponton is módosította a közjegyzői eljárások menetét, hogy így lehessen csökkenteni a személyes ügyintézéssel járó egészségügyi kockázatot. Ugyanakkor minden fontos, és halaszthatatlan eljárást továbbra is intéznek a közjegyzők a lakosság és a vállalkozások részére.

Előtérben az elektronikus ügyintézés

Bizonyos eljárásokban – például fizetési meghagyásos eljárásban, hagyatéki eljárásokban, hitelbiztosítéki nyilatkozatok esetén – átmenetileg írásban, postai vagy elektronikus úton lehet ügyet intézni. A magánszemélyeknél az elektronikus ügyintézéshez többnyire – például a hagyatéki eljárásban – elegendő az ÁNYK program használata, a fizetési meghagyásos eljáráshoz viszont minősített e-aláírás és időbélyegző, vagy e-aláírásra alkalmas személyi igazolvány szükséges. Ezekben az eljárásokban az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyesen.

A vállalkozások az eddig is elektronikusan intézett ügyeket továbbra is a megszokott módon folytathatják.

Az elektronikusan intézhető, illetve kötelezően elektronikusan intézendő közjegyzői eljárásokról ittlehet tájékozódni bővebben.

Egyes esetekben elengedhetetlen a személyes ügyintézés

A feltétlenül személyes megjelenést igénylő legfontosabb ügyekben továbbra is lehetőség van az ügyintézésre a közjegyzői irodákban. Közjegyzői okiratszerkesztési eljárást – például hitel- és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, bérleti szerződések, meghatalmazások kapcsán –, hiteles kiadmány kiállítását, okirat őrzését, pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzését, az elektronikus letéti tár használatát, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggésben az azonossági nyilatkozat tételének tanúsítását továbbra is lehet intézni személyesen.

Ezen felül továbbra is tehető közvégrendelet közjegyző előtt, illetve az írásbeli magánvégrendelet is letétbe helyezhető.

Videókapcsolat is segíthet

Új elem, hogy közjegyzői okiratok szerkesztésénél – például banki hitelszerződések, bérleti szerződések, kiköltözési- és kötelezettségvállaló nyilatkozatok, meghatalmazások, valamint egyéb ügyletek okiratba foglalása esetén – az eljárás legnagyobb része az interneten keresztül is lefolytatható: a feleket videókapcsolaton keresztül lehet tájékoztatni, az okirat szövegét felolvasni az adott közjegyzői iroda döntése alapján, előre egyeztetve erről a felekkel.

Ugyanakkor ilyenkor sem hagyható el teljesen a közjegyző előtti megjelenés: az okirat aláírásnál a feleknek személyesen és együtt kell jelen lenniük, legkésőbb a közjegyzői okirat felolvasása befejezését követő munkanapon. Ez azonban egy átlagos, egyszerűbb eljárásnál jóval rövidebb idő (kb. 10-15 perc) alatt is elvégezhető.

Átmenetileg személyesen nem lehet intézni

Átmenetileg személyesen nem lehet intézni közjegyzőnél a hitelbiztosítéki és a zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügyeket, egyezségi eljárást, előzetes bizonyítást, letéti eljárást, értékpapír és okirat semmissé nyilvánítását, igazságügyi szakértő kirendelését, fizetési meghagyásos és hagyatéki eljárást, végrehajtási eljárást, valamint uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítását.

A MOKK azt javasolja, hogy amennyiben bárkinek szükséges a személyes ügyintézés, az ügyféltorlódás elkerülése érdekében minden esetben előzetesen egyeztessen a választott vagy az adott ügyben illetékes közjegyzői irodával a félfogadásról. Szükség esetén a MOKK-hoz és a területi közjegyzői kamarákhoz is fordulhatnak e-mailben vagy telefonon. A MOKK és a területi közjegyzői kamarák folyamatosan figyelemmel kísérik és biztosítják a közjegyzői eljárások folyamatosságát a mindenkor érvényben lévő jogszabályi és egészségügyi keretek között.