Lemondás az öröklésről

Lemondás az öröklésről

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Nem kötelező örökössé válni, az öröklésről még az örökhagyó életében is le lehet mondani: akár a teljes örökségről, akár annak egy részéről; akár ingyenesen, akár valamilyen ellenérték fejében. Ez a lemondás egy írásbeli szerződés, amelyet az örökhagyó és a leendő törvényes örökös kötnek meg. Az örökösnek emellett arra is van lehetősége, hogy az örökhagyó halálát követően visszautasítsa az örökséget.

 

A közjegyzők segítenek elkészíteni az öröklési szerződést, elintézik a földhivatali vagy egyéb hatósági ügyeket, valamint teljes körű tanácsadást nyújtanak a szerződő felek számára a jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről.


Miért jár jól, ha közjegyzőnél kötik meg a lemondási szerződést?

  • A lemondási szerződés biztosan előkerül

A közjegyzőnél készített lemondási szerződés garanciát jelent arra, hogy az örökül hagyó halála esetén a szerződés biztos előkerül majd, és hogy a szerződő felek akarata feltétlenül érvényesül. Ugyanis a közjegyző által készített szerződés tényét a közjegyzőnek kötelessége rögzítenie a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában, így a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével biztosan tudomást szerez az örökhagyó után maradt öröklési szerződésről.

  • Teljes körű tanácsadás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző köteles hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

 

Meg kell jelenni a közjegyzőnél a szerződés elkészítéséhez?

Igen. A szerződéskötéskor jelen kell lennie és alá kell írnia a közokiratot az örökhagyónak és a lemondó örökösöknek is.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája.

 

Mennyibe kerül a szerződés elkészítése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Módosítható-e később a lemondási szerződés?

Igen. A lemondásról szóló szerződést bármikor módosíthatják vagy felbonthatják, amíg az örökhagyó életben van.

 

Meg lehet-e jelölni, hogy kinek a javára mondunk le az öröklésről?

A lemondási szerződésben nem kell, de meg lehet jelölni, hogy konkrétan kinek a javára kíván lemondani az örökös az örökségéről, ha ez az oka a lemondásnak. Ilyen esetben lemondás a felek eltérő megállapodásának hiányában arra az esetre szól, ha a meghatározott személy az örökhagyó után örököl is.

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat az öröklési szerződés elkészítése érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.