Öröklési szerződés

Öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás, életjáradék vagy gondozás fejében örökösévé teszi.

Hasonló kifejezések