Ági öröklés, ági vagyon

Az ági öröklés célja, hogy az örökhagyó valamelyik felmenőjéről vagy oldalrokonáról örökölt vagy ajándékba kapott vagyon – végintézkedés, illetve leszármazó törvényes örökösök hiányában – annak a rokonnak a családjában maradjon, aki a vagyontárgyat szerezte és ne szálljon át (pl. egy rövid ideig tartó házasság nyomán) egy másik családra.A sajátos háramlási rend szerint öröklődő vagyont nevezzük ági vagyonnak, szembeállítva a hagyaték többi részével, az ún. szerzeményi vagyonnal.  Az ági vagyon ebben az értelemben alvagyon a hagyatékon belül, a hagyaték többi részéhez, a szerzeményi vagyonhoz képest.Csak olyan vagyontárgy minősülhet ági vagyonnak, amely egyébként az örökhagyó hagyatékában természetben, fizikai formájában megvan.

Hasonló kifejezések