Gondnokolt

A cselekvőképességében a bíróság által teljesen vagy részlegesen korlátozott személy, akinek a részére gondnokot rendeltek ki. Ha a belátási képesség korlátozottsága csak részleges, így a cselekvőképességét csak részlegesen korlátozták, a gondnokolt minden olyan ügyben önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet, amely ügycsoport tekintetében a bíróság a cselekvőképességet korlátozó ítéletben a cselekvőképességét nem korlátozta.

Hasonló kifejezések