Gyermekrész

Az özvegyi örökléshez kapcsolódó fogalom törvényes öröklés esetén. Ha az örökhagyó leszármazója is örököl, akkor az özvegy (azaz az örökhagyó házastársa vagy bejegyzett élettársa) holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl az örökhagyóval közösen lakott lakáson, valamint a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, és a hagyaték többi részéből egy „gyermekrészt”, vagyis annyit, amennyit az örökhagyó gyermekeként a leszármazókkal együtt örökölne.

Hasonló kifejezések