Haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog alapján a haszonélvező a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti, de a jogviszony megszűnése után a dolgot állagának sérelme nélkül vissza kell adnia. A haszonélvező a haszonélvezet jogát sem élők között, sem halál esetére nem ruházhatja át (de annak gyakorlását – a használat jogával ellentétben – átengedheti).
A haszonélvezet a jogosult oldaláról ingyenes, a tulajdonos annak gyakorlása fejében ellenértéket a haszonélvezőtől nem kérhet. Azonban a haszonélvezeti jog létesítése ellenérték fejében is történhet. Haszonélvezet csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn.
Haszonélvezet keletkezhet szerződés alapján (ilyenkor szükséges a dolog átadása, ingatlanra vonatkozóan pedig a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is), jogszabály, bírósági vagy hatósági rendelkezés alapján.
A haszonélvezet megszűnik, ha a jogosult meghal, ha a jogosult a haszonélvezetről - ingyenesen vagy visszterhesen – lemond, ha a dolog elpusztul (és nem állítják helyre), ha a szerződésben kikötött időtartam eltelt vagy feltétel bekövetkezett, vagy ha a jogszabályban meghatározott más ok bekövetkezett.

Hasonló kifejezések