Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY)

A VONY a közjegyzői okiratba foglalt vagy a közjegyzőnél letétbe helyezett végintézkedések adatainak központi, elektronikus nyilvántartása. Kérelemre a bíróság vagy ügyvéd, illetve magyar konzuli képviselő által készített vagy letétbe vett végintézkedés adatait is tartalmazza. A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző kötelessége betekinteni a nyilvántartásba, hogy kiderüljön: az örökhagyó hagyott-e végintézkedést. Ha igen, azt a közjegyző hivatalból beszerzi.

Hasonló kifejezések