Külföldiekkel szerződik? Így biztosítsa be magát!

Külföldiekkel szerződik? Így biztosítsa be magát!

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Egyre több magyar magánszemély és vállalkozás kerül szerződéses kapcsolatba külföldi cégekkel, hiszen az internet és az unión belüli szabad mozgás egyre könnyebbé teszi a szerződéskötést is. Az új lehetőségek azonban új kockázatokat hordoznak: egyre kevésbé ismerjük a szerződő partnereinket, pénzügyi helyzetüket. Mi történik, ha üzletfelünk, vagy adósunk egyik pillanatról a másikra vagyonostul áttelepül egy másik államba? Hogyan szerezhetjük vissza a pénzünket, ha a külföldi adósunk nem hajlandó fizetni? Szerencsére van olyan megoldás, amivel Magyarországról is egyszerűen és gyorsan érvényesíthetjük a jogainkat.

Amikor külföldi céggel kívánunk üzleti kapcsolatba lépni, a legbiztosabb, ha a szerződésünket közjegyzői okiratba foglaltatjuk. A közjegyzői okirat alapján ugyanis ha üzletfelünk nem teljesíti a szerződésben vállaltakat vagy elmarad a fizetéssel, akkor az okiratot kiállító közjegyzőnél kérelmezhetjük egy olyan tanúsítvány kiállítását, amellyel pereskedés nélkül, könnyen és gyorsan érvényesíthetjük követelésünket az Unió területén. Ráadásul nemcsak az Európai Unióban, hanem a világ mintegy 87 országában van mód megfelelő tanúsítvánnyal ellátott közjegyzői okirattal azonnali végrehajtást indítani a nem teljesítő üzleti partnerrel szemben.

Koncentráljunk arra, ami a legjobban fájna

Ahhoz, hogy közvetlenül európai szinten is végrehajtható okirat legyen a kezünkben, még arra sincs feltétlenül szükség, hogy magát a szerződést közokiratba foglaltassuk. Az is elegendő, ha a vevő/adós úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz egy közjegyző előtt – ezt akár a szerződés hatályba lépésének feltételéül is szabhatjuk. Érdemes ebben a dokumentumban kifejezetten csak azokra a kockázatokra koncentrálni, amelyek bekövetkezése a leginkább fájna, amit mindenképpen biztosítani szeretnénk a szerződéses jogviszonyban. Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat nagy előnye, hogy elkészítéséhez nem kell mindkét félnek megjelennie a közjegyzői irodában, ami gyorsíthatja az ügyintézés folyamatát. Ráadásul a világ számos államában a kötelezettségvállaló nyilatkozatot elektronikusan is hiteles formában el tudja juttatni a közjegyző a jogosulthoz.

Ha külföldre költözik az adós

Arra a helyzetre is van megoldás, ha külföldi vagy időközben külföldre költözött magyar magánszeméllyel (vagy céggel) szemben van pénzkövetelésünk, de nincs a kezünkben közjegyzői okirat. Nem kell tehát keresztet vetnünk a pénzünkre akkor sem, ha például külföldi albérlőnk fizetés nélkül hagyta el Magyarországot, vagy ha magyar adósunk időközben külföldre költözött. A közjegyző által lefolytatott európai fizetési meghagyásos eljárással a határon átnyúló tartozás esetében is elkerülhető a pereskedés.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátását – a polgári és kereskedelmi ügyekből eredő –, bármekkora összegű lejárt pénzkövetelés esetében kérhetjük, ha az adósunk egy másik uniós tagállamban (Dániát kivéve) rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel. Az eljárást egyszerűen, egy magyar nyelvű formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetjük bármelyik magyar közjegyzőnél, aki a benyújtást követő 30 napon belül elbírálja a kérelmünket.

Ha az adósunk ellentmondással él, azaz írásban kifogást emel a fizetési meghagyással szemben, az eljárás perré alakul – magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt. Ha az adós nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik. A végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése annak a tagállamnak az illetékes hatóságától vagy bíróságától kérhető, ahol az adósunk végrehajtás alá vonható vagyona található. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik.