Letétek őrzése

Ha biztos helyen szeretné tudni a végrendeletét vagy egyéb, fontos okiratát, szerződését, a legjobb megoldás közjegyzőhöz fordulni és ott letétbe helyezni a fontos dokumentumokat. A közjegyzőnél letétbe helyezett okiratok vagy adathordozók nem vesznek el, nem semmisülnek meg, tehát biztosan sértetlenül előkerülnek, amikor szükség van rájuk. Emellett lehetősége van pénzt, értéktárgyat és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzését is közjegyzőre bízni, amennyiben arra egy közjegyző által készített okirathoz kapcsolódóan kerül sor. Például egy adásvételi szerződés elkészítése során bízza meg a közjegyzőt az adott összeg vagy érték átvételével, majd a másik fél vagy harmadik személy részére történő átadásával.

A közjegyző az okirat, adathordozó, pénz, értéktárgy vagy értékpapír átvétele alkalmával - közokirati bizonyító erővel bíró jegyzőkönyvet készít, az átadásról pedig átvételi elismervényt ad.

Közjegyzői letét (teljesítési letét)

Közjegyzői letét (teljesítési letét)

Ha szeretne szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni, de ez akadályokba ütközik akkor lehetősége van, hogy a közjegyzőnél letétet helyezzen el.

Tovább
Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

Kérhető a közjegyzőtől, hogy a közjegyzői okirat készítése során bizonyos dolgokat vegyen át és azt a másik, esetleg harmadik félnek adja át.

Tovább
Okirat megőrzése

Okirat megőrzése

Ha biztos helyen szeretné tudni a fontos okiratait (pl. szabadalmi jog ügyiratai) a legjobb megoldás közjegyzőhöz fordulni.

Tovább
Végrendeleti letét

Végrendeleti letét

Amennyiben már rendelkezik saját végrendelettel, úgy lehetősége van azt közjegyzői letétbe helyezni.

Tovább

Ajánló