Tartási és életjáradéki szerződés

Tartási és életjáradéki szerződés

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

A tartási szerződés alapján az egyik fél (tartásra kötelezett) kötelezi magát arra, hogy főszabályként ellenérték fejében ellátja a másik felet (tartásra jogosult). Az ellátás körében a tartásra kötelezett köteles a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére – azaz a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátásra. A tartási szerződés megkötésére lehetőség van ingyenesen vagy a felek által meghatározott ellenérték fejében. Tartás ellenében lehetőség van ingatlan tulajdonjogának átruházására is. A tartási szerződés elsősorban természetbeni szolgáltatásokat feltételez, ezzel szemben az életjáradéki szerződés esetén a kötelezett időszakonként visszatérően életjáradék teljesítésére köteles.

Amennyiben a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás tárgya ingatlan, a tulajdonjog földhivatali átvezetéséhez ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közokirat szükséges. A közjegyző elkészíti a szerződést, elintézi a földhivatali vagy egyéb hatósági ügyeket, valamint teljes körű tájékoztatást nyújt a szerződő felek számára jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről (például illetékfizetés, hatóságok megkeresése stb.).

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti meg a tartási vagy életjáradéki szerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek nemteljesítése és a törvényi feltételek fennállása esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. Ebben az esetben a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis ez alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést.

Különösen fontos ez azért, mert a tartási szerződés a felek között olyan tartós, hosszantartó kapcsolatot hoz létre, amelynek során elképzelhető, hogy a körülmények megváltoznak. A felek között a kapcsolat megromolhat, az eltartó megbetegedhet, és így nem tudja személyesen ellátni a vállalt feladatait stb. Az elsődleges cél ilyenkor az, hogy a szerződés a felek eredeti akaratának megfelelően fennmaradjon, ennek érdekében azt módosíthatják, a szerződés megszüntetése csak a végső megoldás. A megszüntetés esetén azonban a felek között el kell számolni, és az eltartott személyt valamilyen formában a már megvalósult tartás vagy életjáradék értékének visszatérítésére lehet kötelezni.

  • Teljes körű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. Arról is tájékoztatást ad például, hogy a szerződés kapcsán mikor, milyen illetéket kell fizetnie, milyen egyéb hatóságot kell felkeresnie.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző köteles hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződni, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • az ingatlan helyrajzi száma,
  • ingóság beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

Mennyibe kerül a tartási vagy életjáradék szerződés elkészítése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat a tartási vagy életjáradéki szerződés elkészítése érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.